Anasayfa
Kurumsal
Tekirdağ
Meslek Komiteleri
Hizmetler
Projeler
İletişim

Çerkezköy OSB Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB Ergene 1 OSB Ergene 2 OSB Hayrabolu OSB Kapaklı OSB Malkara OSB Muratlı OSB Tekirdağ OSB Çorlu 1 OSB Veliköy OSB Velimeşe OSB Yalıboyu OSB Avrupa Serbest Bölgesi (ASB)

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı 2013–2015

Anasayfa > Ekonomi Haberleri > Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı 2013–2015
Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES); Ekonomi Bakanlığı tarafından, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan 
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu (Kurul) bünyesinde kamu ve özel sektörün üst 
düzey katkı ve katılımları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, ulusal strateji ve temel politika 
belgeleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 
GİTES’in ana eksenini; Küresel piyasalarda, emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle son 
yıllarda artan korumacı politikalar, çeşitli ülkelerin uyguladığı hammadde stratejileri, Türkiye’nin 
sanayi üretim yapısında mevcut olan ara malı ithalat bağımlılığı ve bu bağımlılığın makro ekonomik 
dengeler üzerindeki etkileri oluşturmuştur. 
GİTES’in vizyonu; “Girdi tedariğini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir 
ekonomi” olarak belirlenmiştir. 
GİTES’le, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, 
etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, 
daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, GİTES Eylem Planı, 2013–2015 dönemini kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır. 
GİTES ve Eylem Planı’nın stratejik hedefleri, girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi ithalinde 
ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı bağımlılık gibi dengesizliklerin, hammadde niteliğindeki 
doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi; ihracata dönük üretimde daha etkin ve 
düşük maliyetli girdi tedarikinin sağlanması; üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının 
azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanması olarak 
belirlenmiştir. Bu stratejik hedeflere ulaşmak için, 6’sı yatay alanda 31’i altı sektörde (demir-çelik ve 
demir dışı metaller, otomotiv, makine, kimya, tekstil ve deri, tarım) olmak üzere, toplam 37 hedef ve 
91 eylem belirlenmiştir. 
GİTES ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi sürecinde, koordinasyon ve sekretarya görevi Ekonomi 
Bakanlığı tarafından sürdürülecektir. Eylem Planının 7 ayrı bölümü (yatay ve sektörel) için üçer aylık 
dönemlerde ilgili kurum ve kuruluşların teknik düzeyde katıldığı izleme ve değerlendirme toplantıları 
gerçekleştirilecek; GİTES Eylem Planı’ndaki gelişmeler İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme 
Kurulu’nun değerlendirme ve yönlendirmesine sunulacaktır. GİTES Eylem Planı, uygulama sürecinde 
gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde günün koşullarına uygun güncellemeler yapılacaktır. 
GİTES ve Eylem Planı; Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olarak resmiyet kazanmış ve 25 Aralık 
2012 tarihli, 28508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
 
 


< Tüm Ekonomi Haberlerine Git
 • E-Türkiye
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Resmi Gazete
 • Tekirdağ Valiliği
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • Verimlilik Genel Müdürlüğü
 • Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 • Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • KOSGEB Tekirdağ Hizmet Merkezi
 • Trakya Kalkınma Ajansı
 • TÜBİTAK
 • Anahtar Dergisi
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • TOBB
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
 • Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası
 • Malkara Ticaret ve Sanayi Odası
 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
 • Çorlu Ticaret Borsası
 • Hayrabolu Ticaret Borsası
 • Malkara Ticaret Borsası
 • Tekirdağ Ticaret Borsası
 • Ergene Yeşil Çevre Kooperatifi
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler)
100. Yıl Mah. Burhan Felek Sk. No : 36 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 59 22 FAX: 0282 260 59 23 teksander@teksander.org.tr